... KENT U DE AVA AL ?...
proef de verbondenheid tussen oude en jonge veteranen

In mei 2009 is de Artillerie Veteranen Associatie (AVA) opgericht voor de veteranen van de Artillerie. Het is een samenwerkingsverband voor de veteranen van het Korps Veldartillerie (KVA), het Korps Rijdende Artillerie (KRA) en het Korps Luchtdoelartillerie (KLUA).

Deze mannen en vrouwen hebben zich ingezet voor veiligheid en vrede in de wereld. Artillerieveteranen zijn trots op hun ervaring.

Er zijn veel Nederlandse militairen uitgezonden voor operaties in het buitenland. Belangrijke inzetgebieden waren en zijn Nederlands-Indië, Korea, Nieuw Guinea, Libanon, Bosnië, Irak, Kongo, Soedan, Afghanistan en Libanon.

De Nederlandse samenleving erkent en waardeert hun inzet, professionaliteit en prestaties.

Het overgrote deel van de veteranen ziet de inzet als een belangrijke, vormende ervaring. Hun persoonlijkheid is sterker geworden door de steun die ze aan verdrukte medemensen hebben gegeven, de kameraadschap, het contact met andere culturen en het doorstaan van spannende en moeilijke momenten. Voor iedere veteraan ligt de waardering van die ervaring anders. Maar waardering is er. De veteraan kan hoe dan ook met trotste gevoelens terugkijken op zijn/haar inzet. Zij doorstonden veelal barre omstandigheden. Zij liepen risico’s. Zij deden het, terwijl in Nederland het leven zijn normale gang kon gaan.

Doelstelling van de AVA is op de eerste plaats de behartiging van de belangen van veteranen, in het bijzonder van hen die hebben gediend bij het Wapen der Artillerie en haar sympathisanten. Daarnaast ondersteunt zij de korpsgeest en kameraadschap van de veteranen.

De oudste en jongste artillerist (jaardag 2011)

Kent u de AVA al?


Voor wie is de AVA?
De AVA is voor veteranen en voor sympathisanten (o.a. post-actieven, voormalig dienstplichtig artilleristen en de achterban)

Wat biedt de AVA u?
Een “thuisbasis” voor u en uw achterban. Kameraadschap, erkenning en waardering, reünieactiviteiten, bijeenkomsten en herdenkingen, toegang tot goede nazorg. Belangenbehartiging.

Sluit u aan bij de AVA!
Proef de verbondenheid tussen oude en jonge veteranen. Ervaar de bekende korpsgeest en kameraadschap. Weet dat uw belangen in goede handen zijn. Met een eenmalige bijdrage van € 10,-- bent u lid en steunt u de AVA.


Erkend door: